Đế bát hương thờ gốm Bát Tràng

Đế bát hương thờ gốm bát tràng là 1 phụ kiện gắn liền với Bát hương thờ Bát Tràng , có các kích thước 12,14,16,18 tương ứng kích thước của Bát Hương
Được xếp hạng 0 5 sao
660.0001.200.000
Được xếp hạng 0 5 sao
450.000550.000
Được xếp hạng 0 5 sao
140.000230.000
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000325.000